SPONSORPAKET

Axmarby Intresseförening söker samarbetspartners

Axmarby Intresseförening är ideell och bevakar frågor av gemensamt intresse för bofasta och sommargäster i Axmarby. Föreningen är verksam i Hamrångegruppen och det råd som bildats för att främja landsbygdsutveckling och ser en stor potential i Hamrångebygden och inte minst i Axmarby med omgivningar.

Föreningen äger och driver Axmarby skola där det finns fina möjligheter för möten, samkväm i form av temakvällar, fester, uppträdanden, dans, utställningar och mycket mer.

Intresseföreningens intäkter består till största delen av medlemsavgifter och intäkter i samband med olika evenemang som ordnas.

Vi söker nu samarbetspartners för att utveckla de idéer som finns för att på lång sikt göra Axmarbygden intressant att leva och bo i. Ni som företag erbjuds därför att bli samarbetspartner till föreningen för att stödja och främja utvecklingen i Axmarbygden och kusten utanför.

Ni kan välja mellan tre olika paket och få möjlighet att med era företagsnamn/lototyper synas i Axmarby och här på hemsidan.

Bronspartner

Förslagstext

Silverpartner

Förslagstext

Guldpartner

Förslagstext

 

Avslutningstext text text