AXMARBY IDROTTSFÖRENING

Axmarby Idrottsförening anordnar flera idrottsaktiviteter varje år.

Det traditionella Midsommarloppet  är en mycket populär, 8 km lång löptävling som går från Gåsholma till Axmarby Hamn som årligen lockar hundratals löpare.

I samarbete med Axmar Brygga arrangerar vi också Axmar Midnight race - en kanottävling mellan Axmar Bruk och Axmarby Hamn.

På vintern håller vi isbanan i Axmarby öppen.

AXMARBY JAKT- & SKYTTE

Axmarby Jakt- & skytteförening äger och förvaltar skjutbanan strax utanför Axmarby.

Här träffas vi regelbundet och övar skott.

 

AXMARBY VÄGSAMFÄLLIGHET

Småvägarna i Axmarby ägs och sköts av olika vägsamfälligheter.

AXMARBY BYALAG

Byalaget äger och förvaltar flera av Axmarbys gemensamma ytor, som t.ex. Axmarby Hamn. Vi äger också Axmarby Missionshus, där dop, bröllop och enstaka gudstjänster hålls. Där är också Axmarby Museum och Axmarby Vävstuga finns inhysta och ibland ordnas sommarcafé och utställningar.

Runt viken i Axmarby har vi även ett antal båtplatser för uthyrning.

AXMARBY VATTENSAMFÄLLIGHET

I Axmarby är många uppkopplade på det kommunala vattnet som distribueras av Gävle vatten.