AXMARBY INTRESSEFÖRENINGS STYRELSE

2018/19

Ordförande: Ralf Åkerblom  076-147 59 59

Sekreterare: Per - Erik Gustafsson 070-546 18 43

Kassör:  Inger Joelsson 073-84941 15

Vice sekreterare: Magnus Berglund 073-079 54 45

Styrelseledamot: Christoffer Nilsson

Styrelsesuppleanter: Annika Axlund 076-218 65 73, Sven-Olov Fallén 0297-20414, Marrie Worrèn 070-946 36 60

Övrigt:

Organisationsnr: 885001-3833

Mail: info@axmarby.se

Postadress: Hamnvägen 30, 817 94 Axmar

Bankgiro: 5755-6011

Medlem i nätverket X-ing Gävle, en del av Hela Sverige ska leva, Hamrångegruppen, Jungfrukusten

 

Axmarby Eventgrupp

Stefan Ehn, Annika Axlund, Helen Hedman, Helen Gardell, Erika Ehn och Håkan Andersson

Eventgruppen kontaktas på event@axmarby.se