TILLSAMMANS FÖR GEMENSKAP

Axmarby Intresseförening är ideell och opolitisk. Vi bevakar och driver frågor av gemensamt intresse för bofasta och fritidsboende i Axmarby, Finnharsfjärden och Gåsholma, t.ex. frågor som underlättar att bo eller etablera sig i byn.

Vi arrangerar varje år trivselfrämjande aktiviteter för såväl bofasta som fritidsboende i Axmarbyområdet.

Föreningen är ideell och opolitisk och finansieras via medlemsavgifter, försäljning vid våra aktiviteter och kulturbidrag.

Föreningen bildades 1988 och har sedan dess drivit en mängd frågor och projekt, som på olika sätt gynnat Axmarbyområdets utveckling. Alla aktiviteter vi ordnat sedan starten har bidragit till att skapa den härliga gemenskap vi har i vår bygd.

FÖR ALLAS TRIVSEL

Axmarby Intresseförening äger och förvaltar Axmarby skola, byns samlingslokal, belägen mitt i Axmarby, där det finns fina möjligheter för samkväm i form av temakvällar, möten, uppträdande, dans etc. Lokalen är perfekt att hyra för t.ex. födelsedags- och bröllopsfester, eller möten.

Vill du hyra skolan? Läs mer här

Vi arrenderar fältet bredvid skolan för utomhusaktiviteter som fotboll och brännboll och underhåller även grillplatsen, bouleplanen och badstranden vid Axmarby Hamn.

Varje år arrangerar föreningen återkommande aktiviteter som är mycket uppskattade av bybor och fritidsboende.

Läs mer om aktiviteterna här

På vår facebooksida hittar du alltid det senaste om vad som är på gång.

AXMARBY EVENTGRUPP

Vid Intresseföreningens senaste årsmöte bildades Axmarby Eventgrupp. Målsättningen med gruppen är att skapa aktiviteter samt hitta möjligheter till intäkter, främst för att kunna ha kvar skolan som gemensam lokal i Axmarby och att hjälpa intresseföreningen att nå ut med information.

Projekt som pågår är exempelvis:

  • Utveckling av hemsidan för Axmarby
  • Hitta sponsorer
  • Involvera boende att hjälpa till vid aktiviteter som arrangeras
  • Medlemsrekrytering

Intresseföreningen har som målsättning att det ska vara en självklarhet för alla boende och fritidsboende att vara med i Axmarby Intresseförening.

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

För att vi ska lyckas driva Intresseföreningen vidare behöver du som medlem också vara beredd att hjälpa till. Det kan vara att baka, sälja fika, bära bord, resa tält, kratta stranden, bidra med priser till lotterier m.m. 

Det vi gör för Axmarbygden gör vi gemensamt, för allas trivsel.

Därför hoppas vi i styrelsen och i eventgruppen att fler anmäler sig som frivilliga att hjälpa till vid trivselaktiviteter och andra arbetsuppgifter vi har.

Om alla hjälps åt kommer Axmarbygden att utvecklas och blomstra.

 

SAMARBETEN

Intresseföreningen är medlem i nätverket X-ing Gävleborg, länets utvecklingsgrupper som ingår i riksorganisationen Hela Sverige ska leva.  

Vi är också verksamma i Hamrångegruppen och i det råd som bildats för att främja landsbygdsutveckling och ser en stor potential i Hamrångebygden, inte minst Axmarbyområdet.

Läs mer om X-ing Gävleborg

KOM IN I GEMENSKAPEN - BLI MEDLEM

Intresseföreningens intäkter består till största delen av medlemsavgifter och intäkter som blir i samband med Valborg, Midsommarloppet, trubadurkvällar och andra aktviteter vi ordnar.

ATT VARA MEDLEM I AXMARBY INTRESSEFÖRENING HAR MÅNGA FÖRDELAR:
Det skapar gemenskap i byn
Det bidrar till att vi kan behålla gamla skolan som samlingslokal
Du får enkelt information om vad som händer i byn
Du får delta i alla trivselaktiviteter som föreningen ordnar