Styrelsemöte

Axmarby Intresseförening Styrelsemöte i skolan. Dagordning skickas separat till medlemmarna i styrelsen.