FÖRENINGAR

Föreningsliv i Axmarby

Axmarby Idrottsförening
Axmarby Idrottsförening anordnar flera idrottsaktiviteter varje år. Det traditionella Midsommarloppet  är en mycket populär, 8 km lång löptävling som går från Gåsholma till Axmarby Hamn som årligen lockar hundratals löpare. I samarbete med Axmar Brygga arrangerar vi också Axmar Midnight race - en kanottävling mellan Axmar Bruk och Axmarby Hamn. På vintern håller vi isbanan i Axmarby öppen. Läs mer om Midsommarloppet här.

Kulturföreningen Kustkonst
Kustkonst är en konst- och hantverksrunda i Hamrångebygden som startades 2018 av Aja Axlund, Erika Ehn och Carina Gustafsson. I Kustkonsts anda vill vi främja kreativa uttryck, skapa lust och inspiration och sprida glädje för både utställare och besökare. Kustkonst arrangeras årligen på påskdagen med utställare över hela Hamrångebygden. Läs mer om Kustkonst här.

Axmarby Samfällighhetsförening
Samfällighetsföreningen äger och förvaltar flera av Axmarbys gemensamma ytor, som t.ex. Axmarby Hamn. Vi äger också Axmarby Missionshus, där dop, bröllop och enstaka gudstjänster hålls. Där är också Axmarby Museum och Axmarby. Vävstuga inhysta och ibland ordnas sommarcafé och utställningar. Runt viken i Axmarby har vi även ett antal båtplatser för uthyrning.

Axmarby Jakt & Skytte
Axmarby Jakt- & skytteförening äger och förvaltar skjutbanan strax utanför Axmarby. Här träffas vi regelbundet och övar skott. Läs mer här.

Axmarby Vägsamfällighet
Småvägarna i Axmarby ägs och sköts av olika vägsamfälligheter.

Axmarby Vattensamfällighet
I Axmarby är många uppkopplade på det kommunala vattnet som distribueras av Gästrike vatten.