Axmarby Intresseförening

Verkar för trivsel i bygden

Axmarby Intresseförening är ideell och intäkterna består till största delen av medlemsavgifter och förtjänsten som blir i samband med Valborg, Midsommarloppet, trubadurkvällar och andra arrangemang i Axmarby. Vi bevakar och driver frågor av gemensamt intresse för boende och fritidsboende i Axmarby, exempelvis frågor som underlättar att bo eller etablera sig i byn. Vi ordnar trivselfrämjande aktiviteter för såväl bofasta som fritidsboende i Axmarby och vi äger och förvaltar även den gamla skolan i byn. Föreningen är ideell och opolitisk och finansieras via medlemsavgifter, försäljning vid våra aktiviteter och kulturbidrag. Föreningen bildades 1988 och har sedan dess drivit en mängd frågor och projekt, som på olika sätt gynnat Axmarbyområdets utveckling. Alla aktiviteter vi ordnat sedan starten har bidragit till att skapa den härliga gemenskap vi har i vår bygd. Axmarby Intresseförening har styrelsemöten och håller medlemsstämma i Axmarby skola och information kring dagordningen skickas ut till medlemmarna efteråt.

Tillsammans för vi skillnad

Välkommen att hjälpa till

Valborgsfirande, midsommarloppet, tipspromenader, trubadur- & grillafton, bouleturnering och lysafton. Detta är några exempel på axmarbybornas favoritaktiviteter som vanligtvis arrangeras varje år. För att vi ska lyckas driva Intresseföreningen vidare uppskattar vi när du som medlem står beredd att hjälpa till. Det kan vara att baka, sälja fika, bära bord, resa tält, kratta stranden, bidra med priser till lotterier med mera. Det vi gör för Axmarbygden gör vi gemensamt, för allas trivsel. Därför önskar vi i styrelsen att du anmäler dig som frivillig att hjälpa till vid trivselaktiviteter och andra arbetsuppgifter vi har. Erbjud din hjälp via kontaktformuläret. Skriv vilken aktivitet du anmäler dig till och vad du kan hjälpa till med. Några dagar innan evenemanget får du en påminnelse per mail. Om vi alla hjälps åt kommer Axmarbygden att utvecklas och blomstra! Har du tips och idéer på vad vi ska hitta på är du mer än välkommen att höra av dig till styrelsen. Tillsammans är mycket roligare!

Styrelsen

2021 - 2022

Ordförande: Ralf Åkerblom  / 076-147 59 59
Sekreterare: Per-Erik Gustafsson / 070-546 18 43
Kassör: Åsa Boman / 070-310 94 15
Styrelseledamot: Magnus Berglund / 073-079 54 45
Styrelseledamot: Gabriella Eriksson / 070-468 63 03
Styrelsesuppleanter: Sven-Olov Fallén / 0297-20414, Marie Worèn / 070-946 36 60
Valberedning : Helen Gardell (sammankallande), Anita Wigert-Persson, Lena Danielsson.

Organisationsnr: 885001-3833
Mail: axmarby@gmail.com
Postadress: Hamnvägen 32, 817 94 Axmar
Bankgiro: 5755-6011
Swish: 123 452 33 61

Årsmöten

Ta del av kallelser och protokoll